Raval Bisbal, 42 - 25210 Guissona

973 550 082

COMPLEMENTÀRIES FEDAC GUISSONA

COMPLEMENTÀRIES FEDAC GUISSONA

FEDAC Guissona treballa activitats complementàries a totes les seves etapes.

Les activitats complementàries són aquelles que estan dissenyades per completar el currículum acadèmic establert pel propi centre educatiu. Aquestes son enteses per tota la nostra comunitat escolar com un factor importantíssim en el desenvolupament del procés d’aprenentatge del alumnes del centre. Es tracta d’activitats de caire més lúdic, on es cerca que els alumnes puguin descobrir els seus talents i l’aprofundiment de les relacions humanes. Es realitzen dins el propi horari escolar i en què participen els propis educadors del centre.

A les escoles FEDAC, donem un gran valor a aquestes activitats complementàries, ja que tenen un gran enfocament competencial i lideren un dels eixos del nostre projecte educatiu #avuixdemà2024. A més, tenen un impacte positiu sobre els aprenentatges dels nostres alumnes. Les complementàries que oferim són les següents:

ESKCMAT

Lluny de ser un joc només d’estratègia, els #escacsalescola prenen una nova dimensió com a eina que potencia l’aprenentatge competencial dels nostres alumnes. Des de l’etapa d’#educacióinfantil i fins a #educaciósecundària, a les escoles FEDAC impartim l’activitat #eskcmat, aplicada a les diferents àrees del coneixement. Entre altres beneficis, els #escacs educatius i socials contribueixen a:

 • desenvolupar la capacitat de concentració
 • posar en pràctica conceptes matemàtics i l’habilitat de resolució de problemes
 • millorar la creativitat i l’orientació espacial 
 • potenciar la convivència i el respecte envers els altres i les seves habilitats
 • augmentar l’autoestima i la motivació

Així, els escacs educatius esdevenen un gran aliat en la formació global de nens i nenes. És per això que formen part del nostre projecte educatiu #avuixdemà i de l’oferta d’#activitatscomplementàries de les escoles FEDAC, que impartim dins de l’horari escolar i per a tots els alumnes. 

LÍDER EN MI (LEM)

Leader In Me (LEM) és el projecte de desenvolupament del lideratge i la responsabilitat personal a través del programa Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Franklin Covey. A les escoles FEDAC comencem a introduir aquest programa escolar a #educacióinfantil i el continuem desenvolupant al llarg de les etapes de #primària i #secundària. Amb aquesta activitat complementària ens proposem desenvolupar en els nostres alumnes habilitats de #Lideratgepersonal que els acompanyin durant tota la vida personal com acadèmica i professional.

Per aconseguir-ho treballem 7 Hàbits i els apliquem a la nostra vida quotidiana.

 • Hàbit 1: Sigues proactiu. 
 • Hàbit 2: Tenir un fi en ment.
 • Hàbit 3: Fes primer el que és primer.
 • Hàbit 4: Pensar en guanyar-guanyar.
 • Hàbit 5: Busca primer comprendre, després ser comprès.
 • Hàbit 6: Crear sinergies.
 • Hàbit 7: Esmolar la serra.

ORATORIA

L’art de parlar en públic s’ha convertit en una de les habilitats més importants del segle XXI tan en món laboral com en l’àmbit social. Per aquest motiu a les escoles FEDAC impartim l’oratòria a #infantil #primària i #secundària per tal que l’alumnat aprenguin a comunicar-se, a expressar el que senten en tots els àmbits de la vida i a desenvolupar habilitats lingüístiques i cognitives a més d’altres aspectes com el llenguatge corporal o la fonologia. 

A Fedac Guissona, en funció de cada curs, adaptem les diferents activitats a l’edat dels nens i nenes i al seu nivell maduratiu, oferint així un conjunt de propostes educatives diferencials i motivadores pel nostre alumnat. Aquestes són: 

 • El joc simbòlic
 • Exposicions de treballs davant el grup
 • Representacions teatrals
 • Debats a l’aula
 • Podcast (Ràdio)
 • Fedac News

En aquest sentit, els educadors tenim una gran responsabilitat pel fet que hem de dotar al nostre alumnat de les habilitats i recursos necessaris per parlar en públic de forma segura i adaptant un bon discurs a cada situació.

ARTTIC

L’activitat complementària ARTTIC neix de la fusió de dues de les habilitats socials més importants en el segle XXI, com són la tecnologia i la comunicació (TIC) i l’art. 

Donada la importància i rellevància que tenen les noves tecnologies en la societat actual, també creiem que és important l’ #artalesescoles perquè ens obre la ment, ens ajuda a expressar-nos i a gaudir dels talents artístics dels altres, l’art forma part del nostre ADN i ens fa més humans, ja que connecta amb les nostres emocions i la nostra creativitat; i finalment l’art ens ajuda a desenvolupar el sentit crític, a potenciar la resiliència i a despertar consciències davant les injustícies del món que ens envolta.

En aquest sentit, impartim aquesta #activitatcomplementària a les etapes educatives d’ #infantil i #primària a través de la metodologia tinkering. Aquesta, es basa en el disseny d’oportunitats perquè l’alumnat pensi amb les mans per construir significat i comprensió. D’aquesta manera, els nens i nenes desenvolupen noves percepcions i coneixements mentre participen activament en la fabricació d’artefactes. El grau de col·laboració i cooperació en la creació de projectes és un dels seus pilars fonamentals.

STORYTELLING

L’alumnat més petit treballa l’escola de diversos contes en anglès i amb múltiples activitats posteriors. 

En aquesta activitat treballem la llengua anglesa tot creant històries. També escenifiquem les històries de manera col·lectiva i amb suports visuals. L’objectiu és que els nens i nenes més grans siguin capaços de reproduir els contes i emprar el suport visual d’una manera autònoma per explicar-los als seus companys més petits.

També han de ser capaços de crear les seves pròpies històries, ja sigui amb format teatre o amb format digital, storyboard creator.  Creen els guions, els corregeixen i els posen en acció. 

L’alumnat de nivells superiors posa en pràctica les seves habilitats mostrant-les a l’alumnat de cursos inferior compartint així moments i aprenent conjuntament. 

LA LLAVOR

L’alumnat investiga els principis bàsics de la mecànica amb LEGO. Les activitats programades tenen objectius enfocats a l’experimentació amb màquines simples (Early Simple Machines) i activitats creatives vinculades amb el nostre entorn. 

A mesura que avancem, l’alumnat dissenya, construeix i programa el seu propi robot (Codey Rocky, Spike Prime), i ho fan a través d’activitats guiades que els permeten explorar i desenvolupar la comprensió dels elements que formen una màquina i el seu funcionament, i aprenen a controlar el moviment dels robots amb motors i sensors. 

Les activitats proposades estan enfocades a entendre el funcionament d’aparells que utilitzem el dia a dia i a conèixer i donar sentit en el món en què vivim. 

Els recursos desperten l’interès de l’alumnat per la ciència i la tecnologia, i els ajuda a dur a terme les activitats i competències del segle XXI que es necessiten per tenir èxit en el futur.

HELLO ENGLISH

La llengua anglesa s’ha convertit en una de les habilitats més preuades per la societat d’avui en dia i per això a les escoles FEDAC impartim la llengua anglesa ja des de l’ #eduacióinfantil.

Els nens i les nenes aprenen la llengua estrangera d’una forma natural i lúdica, aprofitant les situacions i dinàmiques habituals de l’aula. En aquesta #activitatcomplementària utilitzem una metodologia innovadora, significativa, experimental i activa que convida els nens i nenes a participar en les dinàmiques proposades. En aquestes sessions, utilitzem els jocs amb moviment corporal, les cançons i les seves coreografies, els contes i el diàleg en rotllana com a instruments bàsics per apropar l’anglès als alumnes i facilitar-ne l’aprenentatge. Les interaccions contínues entre el mestre/a amb una titella com a recurs motivador i els infants afavoreixen la comunicació i la iniciació al diàleg. També fem ús de les eines TIC, com projeccions de vídeos, danses i contes o jocs a la PDI, per captar l’atenció dels nens i les nenes cap a l’anglès.

CREAACTIVITAT

En aquesta #activitatcomplementària d’ #educacióinfantil proporcionem als infants una àmplia diversitat de materials perquè puguin crear i expressar-se lliurement, de manera que ens comuniquin les seves inquietuds, preferències, estats d’ànim… També treballem a partir de diferents propostes científiques i artístiques: els infants aprenen a observar i reflexionar sobre l’entorn que els envolta a través de la pròpia descoberta i la manipulació de materials amb un enfocament globalitzador, actiu i experimental que els permet formular hipòtesis, comprovar-les i obtenir conclusions. Amb aquesta activitat fem que l’aprenentatge sigui significatiu i funcional, i que els alumnes desenvolupin una major autonomia personal. Duem a terme les diferents propostes en contextos variats (exteriors de l’escola, aules, laboratori, cuina…) i emprant diverses eines, materials i suports (aigua, lupes, pintura, fusta, materials reutilitzables…).

ACTIVIJOCS

El joc és una activitat de plaer, essencial i imprescindible per al bon desenvolupament sensorial, motor i cognitiu dels nens i nenes, a més d’afavorir les relacions de companyonia. Amb aquesta #activitatcomplementària presentem als nens i nenes d’ #educacióinfantil la possibilitat d’aprendre i desenvolupar la imaginació a través de jocs inventats o jocs tradicionals coneguts per tots. Al llarg del curs oferim una varietat de jocs per fomentar diferents aprenentatges i habilitats: jocs col·lectius, jocs de competició per aprendre a guanyar i a perdre, jocs per demostrar als nens i nenes del que són capaços, jocs d’estratègia, jocs de companyerisme molt participatius que es regeixen per normes que els infants han de respectar… A ActivitJocs utilitzem l’espai del gimnàs per fer els diferents jocs i muntatges, que preparen tant les tutores d’educació infantil com propis nens i nenes.

TALENTS 

És una #activitatcomplementària que es duu a terme amb grups mixtes de 2n i 4t de secundària, pretén fomentar la interacció entre alumnes d’edats diferents, crear i millorar els vincles, i afavorir l’aprenentatge entre iguals. L’activitat es treballa a través de blocs temàtics orientats a fomentar alguns dels seus talents. 

Durant el primer semestre, l’alumnat escull entre: 

• Teatre (àmbit artístic) 

• Oratòria (comunicació / expressió oral) 

• X(P)rimenta (àmbit científic) 

Durant el segon semestre, l’alumnat tria entre: 

• Taller (àmbit tecnològic) 

• Còmic (àmbit artístic) 

• Science is cool (comunicació / ciències)

CreaEscola Quality Certificate for Education Website