Raval Bisbal, 42 - 25210 Guissona

973 550 082

Educació secundària

Educació secundària (S1, S2, S3 i S4)

A l’etapa de secundària ens proposem afavorir la maduració i el creixement de l’alumne perquè aprengui a conèixer, a fer, a ser i a conviure. Considerem que aquest és el fonament d’una educació competencial i de qualitat que permet als alumnes afrontar els reptes formatius de futur, ja que el treball dels valors segueix actiu de manera transversal i com a pilar sobre el qual se sustenta tot la resta.

L'alumne, el nostre primer projecte

Perquè un aprenentatge esdevingui significatiu per a l’alumne, cal que aquest sigui capaç d’entendre’l, comprendre’l, recordar-lo, contextualitzar-lo, explicar-lo i utilitzar-lo. A FEDAC Guissona ja fa temps que ens hem adonat que, perquè això succeeixi, no hi podem arribar per una única via. Per això incorporem noves maneres de treballar i defugim un model únic que inclogui només llibres de text. El camí cap a la significació és treballar i buscar per a cada concepte totes les seves múltiples perspectives, i que cada alumne cerqui, trobi i estiri tots els fils que connecten aquest concepte a la resta de món.

Projectes de l’etapa

Llegir ens fa grans

Destinem vàries franges horàries al llarg de la setmana, fins a un total d’una hora i mitja, al plaer de la lectura. L’objectiu és que els nostres alumnes estimin la lectura i també que augmenti la seva capacitat de comprensió escrita.

Per aconseguir-ho, deixem que els nois i noies siguin responsables de la tria dels llibres que volen llegir. Això els converteix en protagonistes de l’activitat i estimula la lectura i la bona comprensió de les lectures.

No només treballem la lectura des de les àrees de llengües, sinó que l’integrem en totes les àrees d’aprenentatge. D’aquesta manera l’activitat de lectura s’expandeixe en múltiples camps i formats: premsa escrita, reportatges, rondallaires, teatre, tallers d’escriptura, lectures a l’aire lliure, creacions pròpies, lectures en veu alta, tallers a la biblioteca… Tot s’hi val per estimular la lectura.

Potenciem els talents
Oferim la possibilitat de potenciar els talents d’aquells alumnes que destaquen especialment en algunes àrees. En aquests casos, poden deixar d’assistir a determinades classes curriculars per rebre una ampliació de continguts en aquelles àrees on són talentosos. Per rebre aquesta ampliació, cal que els alumnes es comprometin a no abaixar la guàrdia i posar-se al dia en aquelles àrees on faltaran a alguna classe. Si no fos així, se’ls tornaria a les classes curriculars habituals.
Unim i dividim per sumar
A tots els cursos de secundària tenim desdoblaments a les àrees de català, castellà, anglès i ciències. A 2n de secundària també desdoblem una hora de projectes. Però, si a voltes els dividim en diversos grups, en altres ocasions els unim per potenciar la comunicació entre alumnes de diferents edats i cursos, com en els projectes TEI (Tutoria entre iguals) o Intercicles. Això permet compartir ensenyaments i aprenentatges entre els alumnes, sortir de l’aula habitual i millorar la cohesió i la convivència entre l’alumnat de l’escola.
Intensificació de l’aprenentatge de la llengua anglesa

La pràctica de l’anglès s’estén a FEDAC Guissona més enllà de les classes d’aquesta llengua. L’objectiu és motivar els nois i noies cap a aquesta llengua i fer que puguin practicar aquest idioma en un entorn comunicatiu real. A més, comptem cada curs amb un auxiliar de conversa nadiu, que ajuda l’alumnat a millorar l’ús pràctic de la llengua anglesa.

A 1r i a 4t de secundària impartim tres hores d’anglès, una de les quals és en codocència; és a dir, amb més d’un professor a l’aula. A 2n de secundària, oferim quatre hores curriculars d’anglès, més una hora de projectes i un trimestre d’Intercicles en anglès. A 3r de secundària impartim tres hores curriculars (una de les quals en desdoblament) i una optativa en llengua anglesa.

En aquest treball d’intensificació de la llengua anglesa, participem també en diversos projectes que permeten posar en pràctica i millorar l’anglès:

  • Lectura en anglès: A tots els cursos de secundària participem a Fiction Express, una plataforma de lectura d’històries de ficció en anglès amb tres nivells. La plataforma ofereix també preguntes de comprensió i la possibilitat d’interactuar amb l’autor de la història a través d’un fòrum.
  • Projectes escolars europeus: A 2n d’ESO participem en un intercanvi a través de la plataforma eTwinning amb una escola de Marsella. A través de les eines TIC treballem conjuntament un projecte on utilitzem l’anglès com a llengua vehicular.
Francès com a segona llengua estrangera
L’aprenentatge de la llengua francesa és un projecte global a secundària que els alumnes poden triar. Tots els alumnes de 1r d’ESO reben classes de francès, amb l’objectiu que tinguin un primer contacte i uns coneixements bàsics d’aquesta llengua. A partir de 2n d’ESO es converteix en una matèria optativa que els alumnes poden elegir. L’objectiu és oferir una continuïtat en l’aprenentatge del francès al llarg de tots els cursos de secundària per a aquells alumnes que vulguin tenir uns coneixements sòlids d’una segona llengua estrangera.
Projecte TÀCtil

Integrem les noves tecnologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’escola: utilitzem llibres digitals en les àrees de català i castellà, disposem d’ordinadors Chromebook d’ús individual, projectors a les aules… També ensenyem a utilitzar les noves tecnologies i els dispositius mòbils amb responsabilitat i mesura, com per captar imatges en algunes activitats puntuals.

Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu (CIATE)

A 3r de secundària l’alumnat pot obtenir el títol CIATE de monitor esportiu, que cal complementar amb 16 hores més de pràctiques fora de l’horari curricular. La titulació s’obté quan els alumnes fan els 16 anys.

Treball per projectes
Introduïm el treball per projectes també a l’etapa de secundària, amb la voluntat d’involucrar els alumnes en aprenentatges connectats amb el món real i interdisciplinaris. Per fer-ho, redistribuïm les aules i els espais de l’escola per desenvolupar millor aquests projectes i el treball en equip dels nois i noies.
Assemblees d’alumnes

Cada trimestre es convoca una assemblea de tots els nois i noies de secundària per parlar de temes generals que els afectin i, fins i tot, prendre decisions que després el claustre i la direcció de l’escola puguin considerar.

En aquestes assemblees es tracten temes com les normatives, les festes i commemoracions de l’escola o aspectes mediambientals a l’ecoassemblea. Tenen una molt bona valoració i fomenten la implicació i la responsabilitat dels alumnes.

Orientació acadèmica

Orientació acadèmica és un projecte transversal que es duu a terme a 4t d’ESO i que inclou diverses activitats amb la voluntat d’acompanyar i encaminar el futur educatiu dels nostres alumnes un cop acabin la seva etapa a FEDAC Guissona.

Al llarg del curs organitzem un cicle de xerrades sobre orientació, en què s’exposen diferents possibilitats de futur als estudiants. També designem uns tutors-orientadors que es fan càrrec d’aquest aspecte en grups de quatre o cinc alumnes i individualment amb cadascun d’ells i també amb les famílies.

Alternativament fem sortides als salons de l’ensenyament de Barcelona i Lleida per conèixer l’ampli ventall de possibilitats que s’obre davant els joves quan finalitzen els seus estudis obligatoris.

Servei comunitari

Cada quinze dies l’alumnat de 4t ESO surt de l’escola per col·laborar amb altres entitats i institucions de la vila, com són la residència, altres centres educatius o l’Ajuntament, i prestar un servei a la comunitat. Es tracta d’aprendre mentre esdevenen conscients de les possibilitats al seu abast per transformar l’entorn més proper i millorar la vida dels altres.

També en la línia de foment dels valors, des de FEDAC Guissona organitzem diversos projectes relacionats amb la solidaritat que pretenen despertar la consciència de l’alumnat envers les necessitats del món.

Atenció individualitzada

A FEDAC Guissona creiem molt en la interrelació directa entre l’alumne, la família i el professorat, ja que són els tres agents actius implicats en el procés educatiu. Per això, fem un seguiment individualitzat de cada alumne a través de tutories personalitzades, que tenen lloc de forma regular. En el cas que ho considerem convenient o que els pares ho demanin, també fem tutories amb les famílies.

A més, lliurem a les famílies informes dels resultats acadèmics del seu fill o filla al final de cada avaluació i també a les preavaluacions, amb comentaris molt personalitzats sobre la seva evolució. Alhora, les famílies poden fer un seguiment regular a través de les informacions que comuniquem a través de la plataforma Clickedu o d’altres mitjans telemàtics o convencionals.

Matèries complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Guissona impartim matèries complementàries dins de l’horari escolar amb l’objectiu d’ampliar la tasca educativa i oferir un tret diferenciador i de qualitat. Les matèries complementàries completen el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

LeaderInMe (S1 i S3)

Talents (S2, S4)

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Optatives pròpies del centre

Francès (S1,S2, S3 i S4)

Robòtica (S2, S3 i S4)

Emprenedoria (S1, S3 i S4)

Consulta els detalls de les matèries optatives

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website