Raval Bisbal, 42 - 25210 Guissona

973 550 082

Diploma Dual de Batxillerat a FEDAC Guissona

Diploma Dual de Batxillerat a FEDAC Guissona

El Diploma Dual és un programa d’excel·lència que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: el batxillerat espanyol presencialment i l’American High School Diploma online. És a dir els alumnes que cursen el Diploma Dual estan cursant matèries de High school als Estats Units i en finalitzar el batxillerat se’ls convalida i assoleixen el High School Diploma. Els alumnes reben la mateixa titulació que els estudiants americans quan finalitzen el High School, reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.

Quins són els objectius del Diploma Dual?

Té 3 grans objectius:

  • IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA: Tot el programa es duu a terme en anglès des del primer moment, i ofereix un contacte constant i directe amb els Estats Units. Els alumnes finalitzaran amb molt alt nivell d’anglès.
  • IMMERSIÓ TECNOLÒGICA: Les matèries que es cursen als Estats Units són 100% en línia, per tant, els alumnes aprenen a treballar de manera telemàtica en plataformes educatives i fan live sessions, sessions de classe en línia amb altres companys. Aprenen a desenvolupar-se en un entorn digital.
  • CREIXEMENT PERSONAL: El Diploma Dual proporciona als alumnes un alt nivell d’autonomia personal, responsabilitat i maduresa en la gestió del treball.

Com funciona?

Els alumnes han de cursar 6 crèdits per obtenir la titulació americana. L’excel·lència educativa del programa permet obtenir la màxima convalidació possible: El 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir el American High School Diploma es convaliden amb el títol de Batxillerat del país propi. Per tant el 25% restant són els 6 crèdits que han de cursar de manera en línia. D’aquests 6 crèdits, 6 matèries 4 són obligatòries i 2 són de lliure elecció, permetent així als alumnes fer assignatures de gran interès que no estan dins del currículum europeu. Aquestes matèries poden cursar-se en 2, 3, o 4 anys. Per tant, el programa es pot iniciar a partir de 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o bé 1r de Batxillerat. L’avantatge de començar abans és que només caldrà fer 1 o 2 assignatures per curs i la càrrega lectiva serà menor durant el Batxillerat.

Què oferim des de l’escola?

Una coordinadora del programa, professora de l’escola, l’Anna Gené, farà l’acompanyament i seguiment dels alumnes fora de l’horari escolar per tal de resoldre dubtes i assessorar els alumnes al llarg del programa. A més a més, disposaran d’una hora setmanal de treball fora de l’horari lectiu amb el director/a del programa. El programa posa a la seva disposició totes les plataformes, sistemes i eines que els alumnes necessiten.

Pel que fa a les qualificacions s’elabora un informe del progrés de l’alumne a mig semestre i es genera un informe al final de cada semestre amb les qualificacions. La nostra escola forma part de les 300 millors escoles amb doble titulació a Espanya: https://www.academica.school/los300mejores

Quin grau d’esforç exigeix a l’alumne?

Cursar el Diploma Dual exigeix un nivell d’esforç similar al d’una activitat coescolar, de tres a cinc hores setmanals, depenent de les matèries que cursa.

Qui hi ha darrere del Diploma Dual?

El Diploma Dual ha estat creat i desenvolupat per ACADEMICA CORPORATION, la major institució de gestió educativa dels Estats Units. Compta amb més de 200 escoles amb més de 100.000 alumnes presencials i 15.000 alumnes virtuals. Academica és líder en educació virtual pels seus anys d’experiència, per la seva metodologia, professorat i eines especialitzades d’e-learning.

Descobreix Academica i el Diploma Dual aquí

CreaEscola Quality Certificate for Education Website